فیزیوتراپی

درمان دیسک کمر

question_answer0
درمان دیسک کمر در منزل می‌تواند به کاهش درد کمک کند. بیشتر موارد کمردرد ناشی از کشیدگی یا رگ به رگ شدن به…
فهرست